Disclaimer


Hyperlink en Daxio zijn handelsbenamingen en/of merken van Hyperlink BVBA. Alle andere namen en/of merken zijn handelsbenamingen of merken van hun respectieve eigenaars.

Hyperlink is een onafhankelijke software provider. Voor de uitgebreide functionaliteit binnen Daxio wordt samengewerkt met Labo Bryuland (Kortrijk), Medic Lab (Aalst), Crocodile nv (Kortrijk), Vetrinord (Brecht), Vetria (Beernem) en Groothandel Waaroost (Waardamme). Hyperlink is op geen enkele wijze verbonden met andere vermelde labo's en/of groothandels.

Daxio is een dienstverlening van Hyperlink, en wordt niet gesponsord, noch gesteund, door deze labo's en/of groothandels.
De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn contacten met labo's en/of groothandels, dewelke door Daxio enkel tot op bepaalde hoogte worden geautomatiseerd.

Door het gebruik van Daxio erkent u kennis genomen te hebben van deze disclaimer en de voorwaarden ervan uitdrukkelijk te aanvaarden. Hyperlink behoudt zich het recht voor om zonder motivatie het gebruik van Daxio al dan niet toe te staan en/of op te schorten. In geen geval heeft de Daxio gebruiker aanspraak op verhaal jegens Hyperlink.

Voor het gebruik van Daxio wordt een gebruiksvergoeding aangerekend van 15 eur (ex. 21% btw) per maand. Deze wordt jaarlijks gefactureerd. Voor Recipet / Recifarm gebruikers met een onderhoudscontract is het gebruik van Daxio gratis.